Garanti Şartları

GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, ürünün satışından itibaren başlar ve 2 yıldır. ( 24 aydır ) 
2) Ürünün bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firma garantisi altındadır. 
3) Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi, en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün
satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. 
4) Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 
5) Malın; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile 1 yıl içinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla 
-Tamir için gereken sürenin aşılması 
-Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; satıcı, bayii, acenta, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 
6) Garantiden değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ilk ürünün kalan garanti süresi kadardır. Garanti süresi yeniden başlatılmaz. 
7) Garanti uygulamaları ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
8) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.